12.09.2019

Tekućinska citologija

Tekućinska citologija
Zbog brojnih prednosti, ThinPrep Papa test predstavlja pouzdaniju i precizniju metodu otkrivanja atipičnih stanica, raka i njegovih prekursorskih lezija (LSIL-CIN1, HSIL-CIN2/CIN3) koji pruža korisne indikacije o hormonskoj ravnoteži žene i omogućuje prepoznavanje bakterijskih, virusnih ili gljivičnih infekcija.

Dok tradicionalni Papa test podrazumijeva citološku analizu višeslojnog pripravka na predmetnom stakalcu, ThinPrep Papa test se temelji na metodi tekućinske citologije (LBC), a lakše čitljiviji preparat s jednim slojem stanica se, umjesto manualno, priprema specijalnim uređajem.

U odnosu na konvencionalni Papa test, neke od prednosti ThinPrep Papa testa su:

1) svaki citološki uzorak se pohranjuje u zasebnu bočicu s konzervacijskom otopinom

2) povećana dijagnostička preciznost i smanjen broj nepreciznih dijagnoza koje bespotrebno zabrinjavaju pacijentice (ASCUS)

3) do 93% manje uzoraka koji se smatraju nezadovoljavajućima ili su kontaminirani tragovima krvi, sluzi ili upalnim stanicima

4) mogućnost prepoznavanja lezija niskog i visokog rizika te identifikacija žljezdanih lezija (adenokarcinom)

5) uzorak se čuva do 60 dana u slučaju potrebe za:
- dodatnim molekularnim pretragama (HPV tipizacija, HPV mRNA, chlamydia, mycoplasma, ureaplasma, trichomonas, herpes simplex)
- imunocitokemijskim testovima (L1, p16/Ki67)
- pripremu dodatnog preparata bez potrebe za ponovnim uzimanjem uzoraka od pacijentica