15.08.2019

3D/4D ultrazvuk

3D/4D ultrazvuk najmodernija je dostupna metoda prenatalne dijagnostike.

Družite se s Vašim djetetom i prije njegovog rođenja gledajući ga na velikom LCD ekranu.