dr.med Ljerka Polić

  • 2011.g. diplomirala na Medicinskom fakultetu u Rijeci
  • 2014.-2019.g. specijalizacija iz ginekologije i opstetricije u KBC-u Rijeka
  • 2019.-2022.g. nositeljica tima u primarnoj zdravstvenoj zaštiti žena u Ogulinu
  • 2022.g. DZ Rijeka
  • 2023.g.- nositeljica tima u primarnoj zdravstvenoj zaštiti žena u Delnicama