Panorama test

Panorama test
Od nedavno u Poliklinici Gemini možete napraviti Panorama test, vodeći neinvazivni prenatalni probirni test NIPT (non-invasive prenatal screening) koji utvrđuje određena kromosomska stanja koja mogu utjecati na zdravlje Vaše bebe. Panorama analizira dječju (placentalnu) DNK jednostavnim izuzimanjem uzorka krvi majke. Test možete napraviti već od 9. tjedna trudnoće.

Panorama otkriva stanja koja drugi testovi ne mogu, uključujući molarnu trudnoću, triploidiju i isčežujućeg blizanca.

Panorama utvrđuje Downov sindrom uz stopu pouzdanosti veću od 99,99%.

Panorama je jedini test koji razlikuje majčinu i fetalnu DNK, što smanjuje mogućnost lažno pozitivnih nalaza. Od komercijalno dostupnih NIPT-ova, Panorama ima najvišu objavljenu točnost u određivanju spola djeteta. Panorama ima najveću osjetljivost za 22q11.2 delecijski sindrom, čestu i potencijalno tešku mikrodeleciju koja se pojavljuje bez obzira na dob majke.

Panorama je jedini neinvazivni prenatalni test probira (NIPT) koji može razlikovati DNK pojedinog blizanca, što znači da vam možemo reći:
  • jesu li Vaši blizanci jednojajčani (identični) ili dolaze iz različitih jajnih stanica (bratski tj. dvojajčani) -spol svakog blizanca
  • daje procjenu rizika za Down, Edwards i Patau sindrom
  • Turnerov sindrom, genetski poremećaj koji se javlja u djevojčica i povezan je sa srčanim manama, teškoćama u učenju i neplodnosti
  • 22q11.2 delecijski sindrom (DiGeorge sindrom), genetski poremećaj koji se javlja kod djevojčica i dječaka i povezan je s poteškoćama u učenju, srčanim manama i drugim urođenim manama.
 
Osnovni panel 3.990 kn
Osnovni panel + 22q mikrodelecijski sindrom 4.330 kn
Prošireni panel 4.770 kn