15.08.2019

Prvi pregled

Kao i svaka medicinska grana tako i estetska medicina ima svoju dijagnostiku. Traje obično sat vremena i obuhvaća uzimanje anamnestičkh podataka pacijenta i objektivni pregled kože za koji pacijent mora doći pripremljen: večeri prije dolaska ne smije staviti ništa od kozmetičkih preparata na kožu lica i tijela, a ujutro prije samog pregleda koža ne smije doći u dodir niti s vodom.

Prvi pregled obavezan je prije bilo kakvog daljnjeg tretmana radi sigurnosti pacijenta i liječnika.